Tiráž

Malá dohoda v historické perspektivě

autor: PhDr. Karel Straka, Ph.D., Vojenský historický ústav Praha

Hlavní použité prameny a literatura

A. Prameny

a) Archivní prameny

Vojenský ústřední archiv ‒ Vojenský historický archiv Praha (Česká republika),

fond: Vojenská kancelář prezidenta republiky.

Service historique de la Défence/Département de l’Armée de Terre, Vincennes (Francie)

Série 7 N: État-major de l’Armée et attachés militaires

b) Edice dokumentů

Dokumenty československé zahraniční politiky, Svazek III ‒ Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920‒1921 (Eds. Jindřich Dejmek, František Kolář), svazek I. Karolinum a Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004.

Dokumenty československé zahraniční politiky, Svazek III ‒ Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920‒1921 (Eds. Jindřich Dejmek, František Kolář), svazek II. Karolinum a Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2005.

România în Mica Ȋnțelegere Alianța defensivǎ la centenar. Romania in the Little Entente. The Defensive Alliance at its Centenary. Documente/Documents (Eds. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, Doru Liciu, Şerban Liviu Pavelescu). Editura Militarǎ. Bucureşti 2021.

c)Tisk

Důstojnické listy (ročník 1936).

Letectví (ročník 1933).

Venkov (ročník 1936).

B. Literatura

Francev, Vladimír: Československé zbraně ve světě. Grada Publishing, Praha 2015.

Karlický, Vladimír: Československý zbrojní průmysl v letech 1918–1939 a jeho vývozní činnost. Ministerstvo zahraničního obchodu, Praha 1967.

Kvaček, Robert: Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933‒1937. Svoboda, Praha 1966.

Sládek, Zdeněk: Malá dohoda 1919‒1938. Karolinum, Praha 2000.

Zdroje fotografií

Dr. Edvard Beneš ve fotografii. Historie velkého života. Orbis, Praha 1946.

Moravský zemský archiv v Brně (Česká republika).

Pestrý svět (ročník 1938).

Rodinný archiv Martina Broučka.

Rodinný archiv Marie Žižkové (fotografická pozůstalost arm.gen. Ludvíka Krejčího, náčelníka Hlavního štábu československé branné moci v letech 1933‒1939).

Vojenský historický ústav Praha (Česká republika).

Vojenský ústřední archiv ‒ Vojenský historický archiv Praha (Česká republika).

Městské muzeum ve Stříbře (Česká republika).

Rodinný archiv a pozůstalost genmjr. v. v. Oskara Starkoče.