Bibliografie

Mica Înțelegere în perspectivă istorică

autor: PhDr. Karel Straka, Ph.D., Institutul de Istorie Militară, Praga

Principalele surse și literatura utilizată

A. Surse

a) Surse de arhivă

Arhivele militare centrale ‒ Arhivele militare Praga (Republica Cehă),

fond: Cancelaria militară a președintelui republicii.

Service historique de la Défence/Département de l’Armée de Terre, Vincennes (Francie)

Série 7 N: État-major de l’Armée et attachés militaires

b) Ediții de documente

Documente de politică externă a Cehoslovaciei, Volumul III ‒ Politica externă a Cehoslovaciei și originile Micii Înțelegeri 1920‒1921 (Ed. Jindřich Dejmek, František Kolář), volumul I. Karolinum și Institutul de relații internaționale, Praga 2004.

Documente de politică externă a Cehoslovaciei, Volumul III ‒ Politica externă a Cehoslovaciei și originile Micii Înțelegeri 1920‒1921 (Ed. Jindřich Dejmek, František Kolář), volumul I. Karolinum și Institutul de relații internaționale, Praga 2005.

România în Mica Ȋnțelegere Alianța defensivǎ la centenar. Romania in the Little Entente. The Defensive Alliance at its Centenary. Documente/Documents (Eds. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, Doru Liciu, Şerban Liviu Pavelescu). Editura Militară. București 2021.

c) Presă

Gazeta ofițerilor (anul 1936).

Aviația (anul 1933).

Satul (anul 1936).

B. Literatura

Francev, Vladimír: Armele cehoslovace în lume. Grada Publishing, Praga 2015.

Karlický, Vladimír: Industria de armament cehoslovacă în anii 1918–1939 și activitatea de export. Ministerul comerțului exterior, Praga 1967.

Kvaček, Robert: Nori deasupra Europei. Cehoslovacia și Europa 1933‒1937. Svoboda, Praga 1966.

Sládek, Zdeněk: Mica Înțelegere 1919‒1938. Karolinum, Praga 2000.

Sursele fotografiilor

Dr. Edvard Beneš în fotografii. Istoria unei vieți mărețe. Orbis, Praga 1946.

Arhivele regiunii Moravia din Brno (Republica Cehoslovacă).

O lume colorată (anul 1938).

Arhiva familiei, Martin Broučka.

Arhiva familiei, Marie Žižkova (fotografii din moștenirea gen. arm.. Ludvík Krejčí, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Cehoslovace în anii 1933-193).

Institutul de istorie militară Praga (Republica Cehă).

Arhivele militare centrale ‒ Institutul de istorie militară Praga (Republica Cehă).