Předmluva

Předmluva

V roce 2021 jsme si připomněli 100. výročí podpisu úmluvy o obranném spojenectví mezi Československem a Rumunskem v rámci Malé dohody.

Malá dohoda, tedy spojenecká a strategická aliance Československa, Rumunska a Jugoslávie tvořila v první polovině 20.století jeden z nejvýznamnějších pilířů zahraniční a bezpečnostní politiky všech tří zmíněných zemí střední a jihovýchodní Evropy. Její význam v dobovém evropském kontextu a odkaz pro naši současnost, kdy jsou Česká republika a Rumunsko opět partneři a spojenci v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance, dosud nebyl plně zhodnocen.

Proto velvyslanectví ČR v Bukurešti společně s Titulescovou evropskou nadací připravily mezinárodní konferenci “Sto let Malé dohody (1921 – 2021)”, na které 9. prosince 2021 vystoupila řada významných osobností z oblasti politiky, diplomacie, akademie, historických a mezinárodně politických ústavů. Konference se konala v rezidenci bývalého ministra zahraničních věcí Rumunska Nicolae Titulescu, který spolu s Eduardem Benešem patřil k vůdčím hybatelům spolupráce a politiky Malé dohody.

Součástí konference byla výstava dokumentů z archívů ministerstev zahraničí Rumunska a ČR. Titulescova evropská nadace vydala reprezentativní soubor dokumentů ze svého archívu a Bartocova kulturní nadace obálku prvního dne.

Zvláštním českým příspěvkem ke konferenci je autorská výstava “Malá dohoda” historika Karla Straky z Vojenského historického ústavu v Praze. Výstava nemohla být v rámci konference vystavena.

Jako poděkování předsedovi Titulescovy evropské nadace profesoru Adrianovi Nastesemu a jeho týmu a také všem účastníkům konference a zájemcům o historii Malé Dohody připravila ambasáda ČR v Bukurešti webové stránky výstavy. Doufám, že všem přinesou zajímavý pohled připomínající seskupení, jež působilo 18 let v meziválečné Evropě.

Halka Kaiserová
velvyslankyně ČR v Rumunsku