3. Karel II. a jeho syn Michal na návštěvě Československa

3. Karel II., rumunský král, a jeho syn Michal, rumunský korunní princ, na návštěvě Československa v roce 1936

Jednou z nejproslulejších oficiálních událostí v dějinách Malé dohody se stala návštěva Karla II. a jeho syna Michala v Československu. Její ohlas je zvláště v české a slovenské národní historické paměti patrný dodnes. Král Karel II. a korunní princ Michal se vydali na cestu do spojenecké země zvláštním vlakem ze Sinaje 26. října 1936. Odpoledne 27. října vstoupili na československé území. Oficiální uvítání se uskutečnilo na pražském Wilsonově nádraží, kam nejvzácnější hosté se svým doprovodem dorazili 28. října ráno, tedy ve výroční den vzniku samostatné Československé republiky. Uvítal je Edvard Beneš, prezident republiky, Milan Hodža, předseda vlády a další vysocí vládní činitelé, představitelé státní správy, zástupci velení československé armády a reprezentanti veřejného politického života. Hosté během dopoledne navštívili Pražský hrad a položili věnce ke hrobu Neznámého vojína na pražském Staroměstském náměstí. Krátce po poledni se uskutečnilo více než hodinu trvající působivé veřejné defilé československé armády. Odpoledne a večer na Pražském hradě proběhlo slyšení diplomatického sboru, slavnostní večeře a slavnostní recepce.

Druhý den, tedy 29. října, nejvzácnější rumunští hosté nejprve navštívili prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na zámku v Lánech. Odpoledne proběhl na Pražském hradě hold československých Junáků-skautů. Na něj navázala návštěva Tyršova domu, kde krále a jeho syna uvítal Stanislav Bukovský, starosta Československé obce sokolské. Denní program byl završen slavnostním představením v Národním divadle.

Mimořádně důležitý program se uskutečnil 30. října v Milovicích, významné vojenské posádce, ležící zhruba 50 km severovýchodně od Prahy. Na území tamního výcvikového prostoru proběhlo rozsáhlé ukázkové taktické cvičení s reprezentativním nasazením všech druhů zbraní československé armády. Program onoho dne završila slavnostní večeře a recepce na rumunském vyslanectví v Praze.

Čtvrtý a pátý den návštěvy, tedy 31. říjen a 1. listopad, proběhly ve znamení návštěvy moravské metropole Brna. Prezident republiky E. Beneš a nejvzácnější rumunští hosté v oněch dnech pobývali na zámku Židlochovicích. Rumunští hosté se do Brna přesunuli již bezprostředně po skončení oficiálního programu z 30. října. Prezident, král Karel II. a korunní princ Michal byli 1. listopadu uvítáni v Brně nejvyššími představiteli zemské státní správy, městské samosprávy a zástupci teritoriálně příslušných vojenských velitelství, jednotek a útvarů a občany. Část králova doprovodu navštívila 31. října Československou Zbrojovku, akciovou společnost v Brně, významného dodavatele ručních palných zbraní pro rumunskou armádu. Pobyt nejvzácnějších hostů v Československu byl završen návštěvou Bratislavy. Prezidenta republiky, rumunského krále a korunního prince uvítali představitelé státní a městské samosprávy a veřejnost odpoledne 1. listopadu. Ve slovenské metropoli se při té příležitosti uskutečnila významná vojenská slavnost. Dragounskému pluku 11 byl za přítomnosti rumunského panovníka udělen čestný název „Krále Carola II. rumunského” a na plukovní korouhev připnuta stuha v rumunských státních barvách. Král Karel II. připnul shodnou stuhu též na prapor pěšího pluku 45 „Rumunského” krátce před odjezdem z Československa. Zvláštní vlak s královskou delegací opustil území Československa ráno 2. listopadu.