8. Československý zbrojní export do Jugoslávie

8. Československý zbrojní export do JugosláviePěchotní a dělostřelecké zbraně

Jugoslávie se stala nejvýznamnější cílovou zemí československého zbrojního exportu. Tento status si zachovala nejen v rámci Malé dohody po celého období její reálné existence, ale také z obecné perspektivy československého vývozu zbraní a vojenského materiálu ve 20. a 30. letech.

Na samém počátku Československo vypomohlo Jugoslávii dvěma způsoby. První se týkal prodeje zbraní, které neměly v Československu uplatnění po unifikaci výzbroje vlastní armády. V roce 1923 putovalo do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS) 32 176 francouzských pušek Lebel Mle. 7/15 a 16 ráže 8 mm. V roce 1924 Království SHS odebralo 48 500 německých pušek Mauser M.98 ráže 7,92 mm a 94 milionů kusů nábojů ráže 7,92 mm.

Druhým způsobem se do království SHS dostaly již zcela nové zbraně. Šlo o výrobky Československé Zbrojovky, akciové společnosti v Brně, a to konkrétně o 50 000 pušek vz. 24 ráže 7,92 mm a 5000 lehkých kulometů vz. 26 ráže 7,92 mm. Království SHS se takto stalo zcela prvním zahraničním odběratelem posledně zmíněné a celosvětově proslulé zbraně. Nové výrobky zákazník odebral v druhé polovině 20. let. Dodávky ručních zbraní pak pokračovaly ve 30. letech. Československá Zbrojovka, akciová společnost v Brně uskutečnila v období od května 1936 do června 1938 rozsáhlý kontrakt, jenž obnášel 15 000 lehkých kulometů ZB 30J ráže 7,92 mm. V roce 1938 jugoslávská vláda objednala ještě 1000 těžkých kulometů vz. 37 shodné ráže a 477 hrubých kulometů ZB 60 ráže 15 mm (111 pro pozemní vojsko a 366 pro námořnictvo).

Velmi pestrý a rozsáhlý sortiment dělostřeleckých zbraní pocházel z produkce Akciové společnosti dříve Škodovy závody v Plzni. Na základě obchodních smluv z 1. srpna 1927 a 1. prosince 1928 Království SHS obdrželo 160 horských kanónů typu CD ráže 7,5 cm, 300 polních kanónů typu EF ráže 7,5 cm, 72 polních houfnic typu FE ráže 10 cm, 20 těžkých kanónů typu NO ráže 15 cm, 10 moždířů typu ON ráže 22 cm a 10 kanónů proti letadlům typu P ráže 7,65 cm. Všechny uvedené zbraně byly v armádě Království SHS zavedeny jako vz. 1928 (M.28).

Další rozsáhlé dodávky byly realizovány na podkladě obchodních smluv z 15. prosince 1935 a 20. března 1936. Do listopadu 1938 Jugoslávie obdržela 36 horských kanónů typu CD ráže 7,5 cm (M.28), 24 hrubých kanónů typu J ráže 10,5 cm, 48 hrubých houfnic typu K2 ráže 15 cm. Kontrakt obnášel rovněž 100 protitankových kanónů Škoda A5 ráže 4,7cm, které byly dodány později. Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni vyprodukovala rovněž nové hlavně a další komponenty pro modernizaci 476 houfnic M.14 a M.16, které se již nacházely ve výzbroji jugoslávské armády. Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni dodala rovněž podstatnou část dělové výzbroje pro plavidla jugoslávského válečného námořnictva. Torpedoborec DUBROVNIK (postaven v roce 1932) obdržel z Československa 4 kanóny d/56 ráže 14 cm a dvojici kanónů proti letadlům d/55 ráže 8,35 cm na společné lafetě. Další tři torpédoborce BEOGRAD, ZAGREB a LJUBLANA, spuštěné na vodu v letech 1938‒1939, byly osazeny každý čtyřmi kanóny d/46 ráže 12 cm. Speciálně konstruované kanóny d/40 ráže 10 cm obdržely po jednom ponorky OSVĚTNIK a SMELI. Kanóny proti letadlům d/55 ráže 8,35 cm byly určeny pro školní křižník DALMACIJA (6 kusů) a nosič hydroplánů ZMAJ (2 kusy). Z Plzně pocházela též nová dělostřelecká výzbroj pro modernizované dunajské monitory rakousko-uherského původu VARDAR, SÁVA, DRÁVA a MORAVA.