7. Československý zbrojní export do Rumunska

7. Československý zbrojní export do RumunskaPěchotní a dělostřelecké zbraně

Československý export vojenského materiálu do Rumunska byl zahájen na přelomu 20. a 30. let. Počátky zbrojních kontraktů jsou spjaty s dodávkami pěchotních zbraní. Československá Zbrojovka, akciová společnost v Brně realizovala v letech 1933‒1936 zakázku rumunské vlády, která obnášela 18 247 lehkých kulometů ZB 30 ráže 7,92 mm. Tato zbraň byla exportní modifikací proslulého lehkého kulometu vz. 26, jenž tvořil standardní součást výzbroje československé armády. Československá Zbrojovka, akciová společnost v Brně se rovněž významně zasloužila o vznik specializovaného zbrojního podniku přímo v Rumunsku, který byl určen k výrobě lehkých kulometů ZB 30. Působil pod názvem Uzinele Metalurgice din Copsa-Mica si Cugir S.A. Tato firma vyrobila pro rumunskou armádu dalších 5000 lehkých kulometů ZB 30. Československá Zbrojovka, akciová společnost v Brně zaujímala v tomto podniku významný kapitálový podíl.

Další významné kontrakty v oboru pěchotních zbraní se uskutečnily v letech 1937‒1939. Československá Zbrojovka, akciová společnost v Brně dodala rumunské armádě 287 těžkých kulometů vz. 35 ráže 7,92 mm, které tvořily součást výzbroje tančíků R-1 a lehkých tanků R-2, což byly rovněž produkty československého zbrojního průmyslu. V úplném závěru malodohodové éry Rumunsko obdrželo ještě 2750 těžkých kulometů vz. 37. Posledně uvedený kontrakt se uskutečnil v období mezi únorem a červnem 1939. To znamená, že částečně přesáhl do období po rozbití Česko-Slovenské republiky a okupaci českých zemí nacistickým Německem.

Dodávek dělostřelecké výzbroje se týkala speciální československo-rumunská smlouva z 18. dubna 1935. Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni dodala do Rumunska značné množství dělostřeleckých zbraní. V letech 1935‒1936 to bylo 80 houfnic vz. 30 ráže 10 cm a v letech 1937‒1938 dalších 168 houfnic vz. 34 shodné ráže, které byly modernizovanou verzí předcházejícího vzoru. V roce 1938 do Rumunska putovalo 184 hrubých houfnic K 2 ráže 15 cm.